فرهنگ (هنر ، شعر ، ادبیات و ...) همه برای ترویج زیبایی ، دانایی و خوبی هستند

زیبایی و دانایی هر دو خوب هستند و خوب بودن برای همه ممکن است. خوب و شاد باشید

صفحه اصلی >> Cultural Part - بخش فرهنگي >> English Translation of Quran

English Translation of Quran

Chapter 112

سوره مبارکه الاخلاص (توحید)
Sincere Religion, The Unity, Fidelity

Page 604
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
In the name of Allah (God), the Beneficent, the Merciful.
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)
Say: He is Allah, the One! (1)
اللَّهُ الصَّمَدُ (2)
Allah, the eternally Besought of all! (2)
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3)
He begetteth not nor was begotten. (3)
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4)
And there is none comparable unto Him. (4)
Chapter 113

سوره مبارکه الفلق
Daybreak, The Dawn, Falaq

 
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
In the name of Allah (God), the Beneficent, the Merciful.
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1)
Say: I seek refuge in the Lord of the Daybreak (1)
مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (2)
From the evil of that which He created; (2)
وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3)
From the evil of the darkness when it is intense, (3)
وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4)
And from the evil of malignant witchcraft, (4)
وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (5)
And from the evil of the envier when he envieth. (5)
Chapter 114

سوره مبارکه الناس
The People, The Men, Naass

 
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
In the name of Allah (God), the Beneficent, the Merciful.
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1)
Say: I seek refuge in the Lord of mankind, (1)
مَلِكِ النَّاسِ (2)
The King of mankind, (2)
إِلَٰهِ النَّاسِ (3)
The god of mankind, (3)
مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (4)
From the evil of the sneaking whisperer, (4)
الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5)
Who whispereth in the hearts of mankind, (5)
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (6)
Of the jinn and of mankind. (6)
Last PageNext PagePage 604Previous PageFirst Page
(The words in brackets added by translator)


Select a TranslationSelect a ChapterGo to Page 

اندیشه پاک
شب قدر
روی تو چو بدر آمد امشب شب قدر آمد ای شاه همه خوبان زنهار مَخُسب امشب (مولانا)
چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند (حافظ)
اى دوست روزهاى تنعم به روزه باش باشد که در افتد شب قدر وصال دوست (سعدی)
امشب شب قدر آمد خامش شو و خدمت کن تا هر دل اللهى ز الله ولهى یابد (مولانا)
آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است یا رب این تاثیر دولت از کدامین کوکب است (حافظ)
* در قبل بارها به شب قدر اشاره شده ولی شبی که برتر از هزار ماه است ابعاد مختلفی دارد که هرچه درباره آن سخن گفته شود کم است
ظاهرا این شب قدر در ماه رمضان است اما فقط از بعد ظاهری هم اگر دقت کنیم با توجه به کوتاهی سال قمری و چرخش ماه های آن در سال شمسی این شب هر شبی از سال میتواند باشد
حکمت این چرخش ماه رمضان و شب قدر همین است که ما صورت شب قدر را بت نسازیم که در زمان خاصی رخ میدهد و خارج از آن نیست همانطور که از چکیده سخن عرفا و بزرگان مشخص است
شب قدر شبی است که در آن روح انسان از مرتبه خود بالاتر رود و به خدا نزدیکتر شود و برای دوستی و نزدیکی به خدا باید به او خدمت کرد و چون خدا بی نیاز است ما از طریق خدمت به دیگران میتوانیم به او نزدیک شویم
670668مشاهده متن کاملگلچین (2019/05/28-04:00)
زیبایی ، حقیقت ، خوبی
سازمان محک - موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان زیبایی ، حقیقت ، خوبی