فرهنگ (هنر ، شعر ، ادبیات و ...) همه برای ترویج زیبایی ، دانایی و خوبی هستند

زیبایی و دانایی هر دو خوب هستند و خوب بودن برای همه ممکن است. خوب و شاد باشید

صفحه اصلی >> Cultural Part - بخش فرهنگي >> گلچین - صفحه 17


ندا آمد که امشب جان کیست فدا؟ ، بجست جان من از جا که نقد بستانید (مولوی)


گلچین - صفحه 17
ندا آمد که امشب جان کیست فدا؟ ، بجست جان من از جا که نقد بستانید (مولوی)
جان نقد محقر است حافظ ، از بهر نثار خوش نباشد (حافظ)
گر برود جان ما در طلب وصل دوست، حیف نباشد که دوست، دوست تر از جان ماست (سعدی)
جان کم است برای فدا به آن یار ، کو جانبخش است و بر ما بخشیده بسیار (قلم)
چه باشد دل چه باشد جان چع باشد لولو و مرجان ، چو نبوَد صرف دلداری ، فدای قامت یاری (مولوی)
گر نثار قدم یار گرامی نکنم ، گوهر جان به چه کار دگرم باز آید (حافظ)
گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار ، ما سر فدای پای رسالت رسان دوست (سعدی)
بهر امتحان ای دوست گر طلب کنی جان را، آنچنان برافشانم کز طلب خجل مانی (شیخ بهایی)
گلچین (2016/12/26-18:00)اندیشه پاک
بوی گل و بانگ مرغ برخاست هنگام نشاط و روز صحراست
ما را سر باغ و بوستان نیست هر جا که تویی تفرج آن جاست *
گویند نظر به روی خوبان نَهیَست نه این نظر که ما راست **
چشم چپ خویشتن برآرم تا چشم نبیندت بجز راست
هر آدمیی که مُهر مهرت # در وی نگرفت سنگ خاراست
نالیدن بی‌حساب سعدی ## گویند خلاف رای داناست
از ورطه ما خبر ندارد *# آسوده که بر کنار دریاست

* سعدی در شعر دیگری همین معنی را میگوید که
هر کس به تماشایی رفتند به صحرایی، ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی
** حافظ هم درباره نظربازی عرفا (قبلا نیز به آن اشاره شده منظور دیدن آثار روی زیبای خداست) اینگونه میگوید
در نظربازیِ ما بی‌خبران حیران‌اند، من چُنین‌ام که نمودم؛ دگر ایشان دانند
# و سعدی اینجا تاکید میکند که هرکس این زیبایی های وجود را ببیند و پی به وجود آن زیبا نبرد او سنگدل شده و از مرتبه آدم بودن دور گشته
## سعدی از عشق گفتن های خود را که مورد طعنه عاقلان زمانش بوده بیان میکند که مشکل را از دنیای متفاوت آنها میداند که در اصطلاح عرفانی آنها در باغ نیستند و خبر از دنیای داخل باغ معرفت ندارند
*# که به آنها گاه میگوید ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجایی و طبیعتا او که آسوده بر ساحل عقل خام خود نشسته از حال عاشق غرق شده در دریای تفکر خبر ندارد
برای همین درجایی بجای ورطه از غرقه نیز استفاده شده که در معنی تغییر چندانی ایجاد نمیکند
664662مشاهده متن کاملسعدی شیرازی (2019/03/19-02:30)


372
زیبایی ، حقیقت ، خوبی
سازمان محک - موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان زیبایی ، حقیقت ، خوبی