فرهنگ (هنر ، شعر ، ادبیات و ...) همه برای ترویج زیبایی ، دانایی و خوبی هستند

زیبایی و دانایی هر دو خوب هستند و خوب بودن برای همه ممکن است. خوب و شاد باشید

صفحه اصلی >> Cultural Part - بخش فرهنگي >> گلچین - صفحه 16


دل ، چیزی به عظمت دل نیست که خدای، با آن عظمت در دل دارد جای


گلچین - صفحه 16
دل ، چیزی به عظمت دل نیست که خدای، با آن عظمت در دل دارد جای
در راه خدا دو کعبه آمد حاصل، یک کعبه صورت است و یک کعبه دل
تا بتوانی زیارت دلها کن، کافزون ز هزار کعبه باشد یک دل (انصاری)
طواف کعبه دل کن اگر دلی داری ، دلست کعبه معنی تو گل چه پنداری
هزار بار پیاده طواف کعبه کنی ، قبول حق نشود گر دلی بیازاری (مولانا)
تأمل در آیینه ی دل کنی ، صفائی بتدریج حاصل کنی (سعدی)
ای دل تو در این واقعه دمسازی کن، وی جان به موافقت سراندازی کن
ای صبر تو پای غم نداری بگریز، ای عقل تو کودکی برو بازی کن (مولانا)
مپندار اگر طاعتی کرده‌ای، که نزلی بدین حضرت آورده‌ای
به احسانی آسوده کردن دلی، به از الف رکعت به هر منزلی (سعدی)
تو ز دل غافلی و بی خبری، دگرست آن دل و تو خود دگری
باطن تو حقیقت دل تست،هرچه جز باطن تو باطل تست (سنایی)
دلا بسوز که سوز تو کارها بکند،نیازِ نیم شبی دفعِ صد بلا بکند
تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار،که رحم اگر نکند مدّعی، خدا بکند (حافظ)
دانی چرا دل می شکند هر از گاهی، چون شکسته پاک است ز هر گناهی
دل پاک که منزلگه خداوند است، تا نشکنی بت من نشود بارگاه الهی (قلم)
گلچین (2016/12/17-23:00)اندیشه پاک
آن را که درون دل، عشق و طلبی باشدچون دل نگشاید در آن را سببی باشد
رو بر در دل بنشین کان دلبر پنهانیوقت سحری آید یا نیم شبی باشد
جانی که جدا گردد جویای خدا گردداو نادره‌ای باشد او بوالعجبی باشد
آن دیده کز این ایوان ایوان دگر بیندصاحب نظری باشد شیرین لقبی باشد
خاموش کن و هرجا اسرار مکن پیدادر جمع سبُک روحان هم بولهبی باشد *

* آخرین بیت این شعر رازآلود از مولوی هم معنی اولین بیت شعری از حافظ است
با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی‌خبر بمیرد در درد خودپرستی
از آنجایی که اسم بولهب (پدر آتش) به سوره مسد از قرآن اشاره دارد می توان با کمک شعر مولوی و حافظ بولهبان را شناخت و از بولهب شدن پرهیز نمود
بولهب فردی است مدعی ، سبک روح و خودپرست. کسی که هرچند اسرار حق در گوش او گفته شود نه تنها سودی ندارد بلکه آتش کبر و کینه اش بیشتر میشود، چنین کسانی آنقدر جاهل هستند که حتی خدا در قرآن به پیامبر میگوید که "نزدیک است برای هدایتشان جانت را بدهی" (کهف آیه 6)
شرایط ابولهب بودن و همسر ابولهب بودن (کسانی که بولهبان را یاری یا وسوسه میکنند) امروز از صدر اسلام مهیاتر است که اکنون پیامبری دلسوز هم وجود ندارد که بخواهد جانش را فدا کند تا ما در آتش نفس خود نسوزیم
در پایان راه درک راز و رمز این اشعار آسمانی را خود مولانا و حافظ بیان کردند یکی در ابتدای سخن و دیگری در انتها که از بولهبی و خودپرستی بپرهیزیم و این یعنی دیگران و مردم را بر خود و خواست خود ترجیح دهیم نه اینکه دیگران را به هر عنوان فریبنده ای فدای خواست خود کنیم
باید مراقب این عناوین فریبنده باشیم که همانطور که قبلا گفته شد شیطان نفس برای فریب اعمال زشت ما را در نظرمان زیبا جلوه میدهد و ما را میفریبد
655653مشاهده متن کاملمولانا (2018/10/19-04:00)


368
زیبایی ، حقیقت ، خوبی
سازمان محک - موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان زیبایی ، حقیقت ، خوبی