فرهنگ (هنر ، شعر ، ادبیات و ...) همه برای ترویج زیبایی ، دانایی و خوبی هستند

زیبایی و دانایی هر دو خوب هستند و خوب بودن برای همه ممکن است. خوب و شاد باشید

صفحه اصلی >> Cultural Part - بخش فرهنگي

آن یکی نحوی به کشتی در نشست


اندیشه پاک
آن یکی نحوی به کشتی در نشست رو به کشتیبان نهاد آن خودپرست
گفت هیچ از نحو خواندی گفت لا گفت نیم عمر تو شد در فنا
دل‌شکسته گشت کشتیبان ز تاب لیک آن دم کرد خامش از جواب
باد کشتی را به گردابی فکند گفت کشتیبان بدان نحوی بلند
هیچ دانی آشنا کردن بگو گفت نی ای خوش‌جواب خوب‌رو
گفت کل عمرت ای نحوی فناست زانک کشتی غرق این گردابهاست *
* این داستان که به شعر بیان شده مصداق حقیقت زندگی ما انسانهاست. که یک فرد اهل ظاهر و تحصیل کرده که از آن به عنوان نحوی یاد می شود سوار بر کشتی شده و به ملوان و کشتیبان فخرفروشی می کند که آیا علم نحو می دانی و یا فلان مدرک و تحصیلات را داری؟ و کشتیبان می گوید "خیر" و فرد ظاهرا تحصیل کرده به او می گوید "نصف عمرت در فنا شده" و دل او را می شکند ولی کشتیبان پاسخی نمی دهد تا اینکه کشتی در طوفان و گرداب در حال غرق شدن قرار می گیرد و کشتیبان از نحوی می پرسد:
"آیا شنا کردن یاد گرفته ای؟" و نحوی در پاسخ می گوید "خیر" و ملوان در پاسخ به او می گوید "تو کل عمرت در فنا شده" برای اینکه کشتی حتما غرق خواهد شد
سعدی این داستان را تعریف می کند که به ما بگوید در طوفانهای روزگار حتما کشتی زندگی ما غرق خواهد شد بنابر این ما باید پیش از هرچیزی شنا کردن بیاموزیم یعنی بیاموزیم چگونه بلاها و مشکلات زندگی ما را از بین نبرد با غم و ترس از دست دادن ها. یعنی بجای غرق شدن در ظاهر و صورت زندگی ابتدا معنی و مفهوم زندگی را بیاموزیم. اگر دل شاد می خواهیم باید شاد بودن را بیاموزیم و نه شیوه تهیه پول برای خریدن شادی.
سعدی می خواهد به ما بیاموزد که شناخت و معرفت پیدا کنیم تا هر خامی با جمله "فلان چیز را نداری یا تجربه نکردی پس نصف عمرت در فنا شده" ما را از مسیر صحیح زندگی خارج نکند که متاسفانه بسیاری از نیازمندی هایی که امروز افراد در جامعه احساس می کنند از همین جنس است و مثل غرق شدن در صورتها و ظواهر که بیشتر هم زنان جامعه هدف قرار می گیرند و جامعه ای که زنانش به وظیفه الهی خود حتی آشنا نباشند چه برسد که عمل کنند قطعا سرانجام خوشی نخواهد داشت
مثلا به زن می گویند برای خوشبتی باید زیباتر باشی و به او نمی گویند زیبایی ظاهر بدون زیبایی درون نه تنها ضامن خوشبختی نیست بلکه قطعا بدبخت کننده است به او نمی گویند در جامعه همه مرد نیستند و نران شکارچی پرنده زیبا را در قفس می خواهند. و ...

این همان چیزی است که هدف تمامی پیامبران و عرفا و انسانهای بزرگ بوده یعنی به انسان قبل از هرچیزی معرفت بیاموزند و او را با شیوه ی صحیح زندگی آشنا کنند که البته جوامع بشری امروز با مشکلات عدم آشنایی با علت و حقیقت زندگی روبرو هستند برای همین افسردگی و استرس بیداد می کند چراکه قبل از اینکه به فرد اصول زندگی را بیاموزند او را به سمت تخصصی راهنمایی می کنند
در حالی که اگر هدف زندگی رسیدن به نهایت شادی و کمال انسانی باشد که اینها نهایت خوبی هستند پس قبل از هرچیزی باید از فرهنگ جهانی بیاموزیم که نهایت خوبی تنها از مسیر خوبی بدست می آید برای همین به تربیت کنندگان نسلهای بعد توصیه می شود که بجای تربیت دکتر و مهندس و متخصص قبل از اینها نسلی خوب تربیت کنیم بعد آن نسل هر تصمیمی که بگیرد خوب و درست است اگر خواست دکتر ، مهندس ، دانشمند، معلم، هنرمند، کارگر، کارمند و ... هر کسی که شود حتما آن برای جامعه و خودش و اطرافیانش خوب و مفید خواهد بود حتما دوست و همراه و همسفر و فرزند و همسر و پدر و مادر خوبی خواهد بود چرا که ابتدا شنا و اصول را آموخته بعد پا به دریای طوفانی این عالم گذاشته و در مسیری هدایت شده نه اینکه به دریا بیاید و با دست و پا زدن در طوفانها هم خود را غرق کند و هم دیگران را.
کسی که اصول را یاد گرفته برای بدست آوردن ثروت یا موقعیتی به هر قیمتی در هر مقامی قرار نمی گیرد و جایی که خود را لایق آن نمی داند را به ناحق اشغال نمی کند کسی که اصول را یاد گرفته خود را برای زندگی ابدی آماده می کند نه برای چند سال زندگی حقیرانه روی این کره خاکی چراکه باز به قول سعدی
صبح دوم بایدت سر ز گریبان برآر و در جای دیگری می فرماید
بیا تا برآریم دستی ز دل، که نتوان برآورد فردا ز گل
در عالم حقیقت انسان تا ابد با چیزی که حقیقتا هست و در این عالم از خود نشان داده روبرو خواهد شد اگر آدمیزاد و پری خو باشد از بهشت وجود بهرمند می شود ولی اگر خدای نکرده جانور و دیوسیرت باشد در جهنم دل سیاه خود خواهد سوخت
آن یکی نحوی به کشتی در نشست (متن کامل)سعدی شیرازی (2017/10/27-02:00)


اندیشه پاک
اگر مرادِ تو، ای دوست، بی‌مرادیِ ماستمرادِ خویش دگرباره من نخواهم خواست
اگر قبول کنی، ور برانی از بر خویشخلاف رأی تو کردن خلاف مذهب ماست
میان عیب و هنر پیش دوستانِ کریمتفاوتی نکند، چون نظر به‌عینِ رضاست
عنایتی که تو را بود اگر مُبَدَّل شدخلل‌پذیر نباشد ارادتی که مراست
مرا به هرچه کنی، دل نخواهی آزردنکه هرچه دوست پسندد به‌جای دوست، رواست #
بلا و زحمتِ امروز بر دل درویشاز آن خوش است که امیدِ رحمتِ فرداست *
* عرفا از جمله سعدی همواره اشاره به عدم نومیدی از رحمت الهی دارند برای مثال
مپندار از آن در که هرگز نبست، که نومید گردد برآورده دست
ذات حضرت حق بخشنده است و طبق آیات قرآن او رحمت را بر خود واجب نموده
پروردگارتان رحمت را بر خود واجب کرده است (آیه 54 سوره انعام)
حافظ نیز بارها به این موضوع اشاره دارد از جمله
لطف خدا بیشتر از جرم ماست ، نکته سربسته چه دانی خموش
اشاره و تاکید این بزرگان به عنوان انسان شناس و حکیم بر عدم نومیدی از رحمت الهی برطبق آیات قرآن برای این است که اولین مرحله بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی همین یاس و نومیدی است
همگان باید مراقب حرف و عمل خود باشند تا مردم را در مسیر نومیدی که در خلاف جهت خداست قرار ندهند که این عمل گاه عواقب جبران ناپذیری برای فرد و جامعه دارد

# ابیات مرتبط با این شعر
672670مشاهده متن کاملسعدی شیرازی (2019/09/12-02:00)


زیبایی ، حقیقت ، خوبی
زیبایی ، حقیقت ، خوبی