فرهنگ (هنر ، شعر ، ادبیات و ...) همه برای ترویج زیبایی ، دانایی و خوبی هستند

زیبایی و دانایی هر دو خوب هستند و خوب بودن برای همه ممکن است. خوب و شاد باشید

صفحه اصلی >> Cultural Part - بخش فرهنگي >> حافظ شیرازی - صفحه 85


دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند


حافظ شیرازی - صفحه 85
دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند گل ادم بسرشتند و به پیمانه زدند
ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدند
آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه کار به نام من دیوانه زدند *
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند **
شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد صوفیان رقص کنان ساغر شکرانه زدند
آتش آن نیست که از شعله او خندد شمع آتش آن است که در خرمن پروانه زدند
کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند
* خداوند در آیه 72 سوره احزاب می فرماید
"به راستى ما امانت خود را بر آسمان ها و زمين و کوه ها عرضه کرديم ، ولى آنها سرباز زدند ... اما انسان آن را برعهده گرفت، چرا که او ستمکار و نادان بود"
همانطور که مشاهده می کنید حافظ عزیز گاه مفهوم و گاه عین برخی از آیات قرآن را در ابیات خود به کار برده که نشان از تسلط وی به مفاهیم قرآنی دارد اما
** نکته مهم در این شعر و شاید علت بیان این شعر همین ندیده شدن حقیقت توسط انسانها و جنگ بیهوده بر سر عقیده است که همچنان ادامه دارد چراکه انسان امانت الهی که همان روحی است که خدا از خود در او دمیده و همان گوهر انسانیت است را نادیده گرفته و به لغو و باطل مشغول شده
حافظ بیان می کند که اگر ما به حقیقت علت آفرینش خود که همانا عشق و انسانیت است پی نبریم و برای برقراری عقیده و نظر خود در هر یک از شئونات زندگی حاضر باشیم عشق و انسانیت را زیر پا بگذاریم پس ما بر عقیده باطل هستیم و ره افسانه و باطل می زنیم
باید مراقب بود که خدا در آیه دیگری می فرماید
سوگند به خداي يکتا که البته از اين دروغ (و عقايد باطل) بازخواست خواهيد شد (آیه 56 سوره نحل)
انسان باید مراقب باشد که شیطان نفس برای فریب انسان حتی حاضر است از زبان خدا دروغ بگوید و این چیز عجیبی نیست و برنده میدان این همه خونی که بر سر عقیده ریخته شده فقط و فقط شیطان است برای همین عرفای بزرگ مثل حلاج در طول تاریخ برای بیان عقاید خود اغلب جان خود را داده اند و جانی نگرفتند مگر در دفاع از خود مثل امام حسین (ع). حتی شیطان پیام امام حسین را علیه خود او استفاده می کند که او فرمود:
اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید
این هشدار بسیار مهم است چراکه قاتلان امام حسین ادعای دینداری داشتند حتی برخی روزه بودند ولی از نظر امام حسین دین نداشتند چون مخالف آزادگی و انسانیت بودند پس
"ز نو هر لحظه ایمان تازه گردان ، مسلمان شو مسلمان شو مسلمان" (شیخ محمود شبستری)
حافظ شیرازی (2017/05/25-03:00)اندیشه پاک
اگر مرادِ تو، ای دوست، بی‌مرادیِ ماستمرادِ خویش دگرباره من نخواهم خواست
اگر قبول کنی، ور برانی از بر خویشخلاف رأی تو کردن خلاف مذهب ماست
میان عیب و هنر پیش دوستانِ کریمتفاوتی نکند، چون نظر به‌عینِ رضاست
عنایتی که تو را بود اگر مُبَدَّل شدخلل‌پذیر نباشد ارادتی که مراست
مرا به هرچه کنی، دل نخواهی آزردنکه هرچه دوست پسندد به‌جای دوست، رواست #
بلا و زحمتِ امروز بر دل درویشاز آن خوش است که امیدِ رحمتِ فرداست *
* عرفا از جمله سعدی همواره اشاره به عدم نومیدی از رحمت الهی دارند برای مثال
مپندار از آن در که هرگز نبست، که نومید گردد برآورده دست
ذات حضرت حق بخشنده است و طبق آیات قرآن او رحمت را بر خود واجب نموده
پروردگارتان رحمت را بر خود واجب کرده است (آیه 54 سوره انعام)
حافظ نیز بارها به این موضوع اشاره دارد از جمله
لطف خدا بیشتر از جرم ماست ، نکته سربسته چه دانی خموش
اشاره و تاکید این بزرگان به عنوان انسان شناس و حکیم بر عدم نومیدی از رحمت الهی برطبق آیات قرآن برای این است که اولین مرحله بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی همین یاس و نومیدی است
همگان باید مراقب حرف و عمل خود باشند تا مردم را در مسیر نومیدی که در خلاف جهت خداست قرار ندهند که این عمل گاه عواقب جبران ناپذیری برای فرد و جامعه دارد

# ابیات مرتبط با این شعر
672670مشاهده متن کاملسعدی شیرازی (2019/09/12-02:00)


447
زیبایی ، حقیقت ، خوبی
زیبایی ، حقیقت ، خوبی