فرهنگ (هنر ، شعر ، ادبیات و ...) همه برای ترویج زیبایی ، دانایی و خوبی هستند

زیبایی و دانایی هر دو خوب هستند و خوب بودن برای همه ممکن است. خوب و شاد باشید

صفحه اصلی >> Cultural Part - بخش فرهنگي >> حافظ شیرازی - صفحه 62


در نظربازیِ ما بی‌خبران حیران‌اند


حافظ شیرازی - صفحه 62
در نظربازیِ ما بی‌خبران حیران‌اند من چُنین‌ام که نمودم؛ دگر ایشان دانند
عاقلان نقطه‌ی پرگارِ وجودند؛ ولی عشق دانَد که در این دایره سرگردان‌اند
جلوه‌گاهِ رُخِ او دیده‌ی من تنها نیست ماه و خورشید هم این آینه می‌گردانند
عهدِ ما با لبِ شیرین‌دهنان بست خدا ما همه بنده و این قوم خداوندان‌اند
مُفلسان‌ایم و هوای مِی و مُطرب داریم آه اگر خرقه‌ی پشمین به‌گرو نستانند!
وصلِ خورشید به شب‌پرّه‌ی اَعمی نرسد که در آن آینه، صاحب‌نظران حیران‌اند
لافِ عشق و گِلِه از یار؟! زهی لافِ دروغ عشق‌بازانِ چُنین مستحقِ هجرا‌ن‌اند
مگرم چشمِ سیاهِ تو بیاموزد کار ور نه مستوری و مستی همه‌کس نتوانند
گر به نِزهتگهِ ارواح بَرَد بوی تو باد عقل و جان، گوهرِ هستی، به‌نثار افشانند
زاهد ار رندیِ حافظ نکند فهم، چه شد؟! دیو بُگریزد از آن قوم که قرآن خوانند
گر شوند آگه از اندیشه‌ی ما مُغبچِگان بعد از این خرقه‌ی صوفی به‌گرو نستانند
حافظ شیرازی (2016/07/10-05:30)اندیشه پاک
بوی گل و بانگ مرغ برخاست هنگام نشاط و روز صحراست
ما را سر باغ و بوستان نیست هر جا که تویی تفرج آن جاست *
گویند نظر به روی خوبان نَهیَست نه این نظر که ما راست **
چشم چپ خویشتن برآرم تا چشم نبیندت بجز راست
هر آدمیی که مُهر مهرت # در وی نگرفت سنگ خاراست
نالیدن بی‌حساب سعدی ## گویند خلاف رای داناست
از ورطه ما خبر ندارد *# آسوده که بر کنار دریاست

* سعدی در شعر دیگری همین معنی را میگوید که
هر کس به تماشایی رفتند به صحرایی، ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی
** حافظ هم درباره نظربازی عرفا (قبلا نیز به آن اشاره شده منظور دیدن آثار روی زیبای خداست) اینگونه میگوید
در نظربازیِ ما بی‌خبران حیران‌اند، من چُنین‌ام که نمودم؛ دگر ایشان دانند
# و سعدی اینجا تاکید میکند که هرکس این زیبایی های وجود را ببیند و پی به وجود آن زیبا نبرد او سنگدل شده و از مرتبه آدم بودن دور گشته
## سعدی از عشق گفتن های خود را که مورد طعنه عاقلان زمانش بوده بیان میکند که مشکل را از دنیای متفاوت آنها میداند که در اصطلاح عرفانی آنها در باغ نیستند و خبر از دنیای داخل باغ معرفت ندارند
*# که به آنها گاه میگوید ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجایی و طبیعتا او که آسوده بر ساحل عقل خام خود نشسته از حال عاشق غرق شده در دریای تفکر خبر ندارد
برای همین درجایی بجای ورطه از غرقه نیز استفاده شده که در معنی تغییر چندانی ایجاد نمیکند
664662مشاهده متن کاملسعدی شیرازی (2019/03/19-02:30)


298
زیبایی ، حقیقت ، خوبی
سازمان محک - موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان زیبایی ، حقیقت ، خوبی