فرهنگ (هنر ، شعر ، ادبیات و ...) همه برای ترویج زیبایی ، دانایی و خوبی هستند

زیبایی و دانایی هر دو خوب هستند و خوب بودن برای همه ممکن است. خوب و شاد باشید

صفحه اصلی >> Cultural Part - بخش فرهنگي >> حافظ شیرازی - صفحه 62


در نظربازیِ ما بی‌خبران حیران‌اند


حافظ شیرازی - صفحه 62
در نظربازیِ ما بی‌خبران حیران‌اند من چُنین‌ام که نمودم؛ دگر ایشان دانند
عاقلان نقطه‌ی پرگارِ وجودند؛ ولی عشق دانَد که در این دایره سرگردان‌اند
جلوه‌گاهِ رُخِ او دیده‌ی من تنها نیست ماه و خورشید هم این آینه می‌گردانند
عهدِ ما با لبِ شیرین‌دهنان بست خدا ما همه بنده و این قوم خداوندان‌اند
مُفلسان‌ایم و هوای مِی و مُطرب داریم آه اگر خرقه‌ی پشمین به‌گرو نستانند!
وصلِ خورشید به شب‌پرّه‌ی اَعمی نرسد که در آن آینه، صاحب‌نظران حیران‌اند
لافِ عشق و گِلِه از یار؟! زهی لافِ دروغ عشق‌بازانِ چُنین مستحقِ هجرا‌ن‌اند
مگرم چشمِ سیاهِ تو بیاموزد کار ور نه مستوری و مستی همه‌کس نتوانند
گر به نِزهتگهِ ارواح بَرَد بوی تو باد عقل و جان، گوهرِ هستی، به‌نثار افشانند
زاهد ار رندیِ حافظ نکند فهم، چه شد؟! دیو بُگریزد از آن قوم که قرآن خوانند
گر شوند آگه از اندیشه‌ی ما مُغبچِگان بعد از این خرقه‌ی صوفی به‌گرو نستانند
حافظ شیرازی (2016/07/10-05:30)اندیشه پاک
شب قدر
روی تو چو بدر آمد امشب شب قدر آمد ای شاه همه خوبان زنهار مَخُسب امشب (مولانا)
چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند (حافظ)
اى دوست روزهاى تنعم به روزه باش باشد که در افتد شب قدر وصال دوست (سعدی)
امشب شب قدر آمد خامش شو و خدمت کن تا هر دل اللهى ز الله ولهى یابد (مولانا)
آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است یا رب این تاثیر دولت از کدامین کوکب است (حافظ)
* در قبل بارها به شب قدر اشاره شده ولی شبی که برتر از هزار ماه است ابعاد مختلفی دارد که هرچه درباره آن سخن گفته شود کم است
ظاهرا این شب قدر در ماه رمضان است اما فقط از بعد ظاهری هم اگر دقت کنیم با توجه به کوتاهی سال قمری و چرخش ماه های آن در سال شمسی این شب هر شبی از سال میتواند باشد
حکمت این چرخش ماه رمضان و شب قدر همین است که ما صورت شب قدر را بت نسازیم که در زمان خاصی رخ میدهد و خارج از آن نیست همانطور که از چکیده سخن عرفا و بزرگان مشخص است
شب قدر شبی است که در آن روح انسان از مرتبه خود بالاتر رود و به خدا نزدیکتر شود و برای دوستی و نزدیکی به خدا باید به او خدمت کرد و چون خدا بی نیاز است ما از طریق خدمت به دیگران میتوانیم به او نزدیک شویم
670668مشاهده متن کاملگلچین (2019/05/28-04:00)


298
زیبایی ، حقیقت ، خوبی
سازمان محک - موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان زیبایی ، حقیقت ، خوبی