فرهنگ (هنر ، شعر ، ادبیات و ...) همه برای ترویج زیبایی ، دانایی و خوبی هستند

زیبایی و دانایی هر دو خوب هستند و خوب بودن برای همه ممکن است. خوب و شاد باشید

صفحه اصلی >> Cultural Part - بخش فرهنگي >> حافظ شیرازی - صفحه 11


هر که شد مَحرَمِ دل در حرم یار بماند


حافظ شیرازی - صفحه 11
هر که شد مَحرَمِ دل در حرم یار بماند وآن که این کار ندانست در انکار بماند
اگر از پرده برون شد دل من، عیب مکن! شُکر ایزد که نه در پردهٔ پندار بماند
صوفیان واسِتُدند از گرو مِی همه رَخْت دَلق ما بود که در خانهٔ خَمّار بماند
محتسب شیخ شد و فِسق خود از یاد ببرد! قصهٔ ماست که در هر سر بازار بماند
هر می لعل کز آن دست بلورین ستدیم آب حَسرَت شد و در چشم گُهربار بماند
جز دل من کز اَزَل تا به ابد عاشق رفت جاودان کس نشنیدم که در کار بماند
گشت بیمار که چون چَشم تو گردد نرگس شیوهٔ تو نشدش حاصل و بیمار بماند!
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دَوّار بماند
داشتم دَلقی و صد عیب مرا می‌پوشید خِرقهْ رهنِ مِی و مُطرب شد و زُنّار بماند
بر جمال تو چنان صورت چین حیران شد که حدیثش همه جا بر در و دیوار بماند
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شُد که بازآید و جاوید گرفتار بمانداندیشه پاک
کعبه جان ها تويي، گرد تو آرم طواف جغد نيم بر خراب، هيچ ندارم طواف
پيشه ندارم جز اين، کار ندارم جز اين چون فلکم روز و شب، پيشه و کارم طواف
بهتر از اين يار کيست، خوشتر از اين کار چيست پيش بت من سجود، گرد نگارم طواف
حاجي عاقل طواف، چند کند؟ هفت بار حاجي ديوانه ام، من نشمارم طواف
خشت وجود مرا، خرد کن اي غم چو گرد تا که کنم همچو گرد، گرد سوارم طواف
509507مشاهده متن کاملمولانا


38
زیبایی ، حقیقت ، خوبی
سازمان محک - موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان زیبایی ، حقیقت ، خوبی