فرهنگ (هنر ، شعر ، ادبیات و ...) همه برای ترویج زیبایی ، دانایی و خوبی هستند

زیبایی و دانایی هر دو خوب هستند و خوب بودن برای همه ممکن است. خوب و شاد باشید

صفحه اصلی >> Cultural Part - بخش فرهنگي

بر سَر ِ آنم که گر ز دست برآید
اندیشه پاک
بر سَر ِ آنم که گر ز دست برآید دست به کاری زنم که غصه سر آید
حکیم حافظ شیرازی
حرام گشت از این پس فغان و غمخواری بهشت گشت جهان، زانک تو جهان داری
حکیم مولانا
ز حق توفیق خدمت خواستم, ندا آمد پنهانی چه توفیقی از این بیشتر که خلقی را بخندانی
برگرفته از برنامه صبح جمعه باشما
گلچین


اندیشه پاک
کعبه جان ها تويي، گرد تو آرم طواف جغد نيم بر خراب، هيچ ندارم طواف
پيشه ندارم جز اين، کار ندارم جز اين چون فلکم روز و شب، پيشه و کارم طواف
بهتر از اين يار کيست، خوشتر از اين کار چيست پيش بت من سجود، گرد نگارم طواف
حاجي عاقل طواف، چند کند؟ هفت بار حاجي ديوانه ام، من نشمارم طواف
خشت وجود مرا، خرد کن اي غم چو گرد تا که کنم همچو گرد، گرد سوارم طواف
509507مشاهده متن کاملمولانا


زیبایی ، حقیقت ، خوبی
سازمان محک - موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان زیبایی ، حقیقت ، خوبی