پيش نياز برنامه

صفحه اصلي
امكانات
تنظيمات ويندوز
پيش نياز برنامه
تنظيمات اوليه برنامه
كالر آي دي
نحوه شروع به كار
دفتر اشتراك
گزارش تماس ها
پشتيبان گيري

براي اجراي برنامه كالر آي دي لازم است كه قبل از اجرا ، پيش نياز برنامه را به يكي از صورت هاي زير ، نصب نماييد.
1) در صورتيكه كاربر برنامه‌هاي قبلي حامي‌رايانه مي باشيد ، كافيست كه از سي دي ، نصب پيشنياز را انجام دهيد.
2) در صورت داشتن اينترنت
ADSL ، ميتوانيد پيشنياز را با سايز   32 MB از سايت www.HamiRayane.com دانلود نماييد.
3) برنامه
Microsoft Access 2002 را از سي دي Microsoft Office 2002 نصب نماييد.
4) در صورتيكه برنامه
Office 2002 يا بالاتر بر روي سيستم شما نصب ميباشد ، نياز به نصب هيچگونه پيشنيازي نيست.