گزارش تماس‌ها

صفحه اصلي
امكانات
تنظيمات ويندوز
پيش نياز برنامه
تنظيمات اوليه برنامه
كالر آي دي
نحوه شروع به كار
دفتر اشتراك
گزارش تماس ها
پشتيبان گيري

تمام تماس‌هاي انجام شده با مؤسسه در برنامه ذخيره مي‌شوند. براي مشاهده اين تماس‌ها كافيست كه بر روي دكمه ”گزارش تماس‌ها“ در فرم اصلي برنامه كليك نماييد. تمام تماس‌ها به همراه شماره ، روز ، تاريخ ، ساعت ، كد ، نام و آدرس مشترك در اين فرم نشان داده مي‌شوند. نمونه‌اي از پنجره اين فرم در شكل زير نشان داده مي‌شود.

به روشي مشابه با روش گفته شده در ”دفتر اشتراك“ مي‌توان در اين پنجره نيز ، اقدام به گزارش‌گيري و چاپ تماس‌ها آن‌ها نمود.