امكانات

صفحه اصلي
امكانات
تنظيمات ويندوز
پيش نياز برنامه
تنظيمات اوليه برنامه
كالر آي دي
نحوه شروع به كار
دفتر اشتراك
گزارش تماس ها
پشتيبان گيري

هدف از طراحي و ساخت اين نرم‌افزار ، ايجاد محيطي ساده و زيبا براي ثبت و گزارش‌گيري از مشتركين و مشاهده مشخصات آن‌ها به محض تماس با مؤسسه ، فروشگاه و حتي منزل مي‌باشد. استفاده از اين برنامه محدود به محل خاصي نبوده و تقريبا همه كسبه و مشاغل مي‌توانند به راحتي از آن استفاده نمايند.  كوشش اصلي برنامه نويسان اين نرم افزار بر موضوع سهولت استفاده از برنامه تكيه داشته به نحوي كه كاربران قادر باشند بدون داشتن مهارت خاصي در زمينه كامپيوتر ، از اين برنامه به نحو مناسبي استفاده نمايند. امكانات اصلي اين نرم افزار به طور خلاصه عبارتند از:

استفادة بسيار آسان بدون نياز به داشتن مهارت قبلي در زمينة كامپيوتر

شناسايي مشترك به محض تماس با فروشگاه (CallerID)
ثبت و چاپ مشخصات مشتركين

امكان جستجوي مشتركين براساس كد ، قسمتي از نام ، قسمتي از شماره تلفن و قسمتي از آدرس
ثبت تماس‌هاي برقرار شده با فروشگاه به صورت خودكار

مشاهده گزارش تماس‌هاي يك مشترك خاص تنها با يك كليك

يافتن شماره تلفن‌هاي ناصحيح در تهران و شهرستان با يك كليك
امكان شماره‌گيري اتوماتيك تلفن مشتركين
كاملاً فارسي و قابل نصب در كلية ويندوزها