نمايش مشخصات تماس گيرنده Caller ID

صفحه اصلي
امكانات
تنظيمات ويندوز
پيش نياز برنامه
تنظيمات اوليه برنامه
كالر آي دي
نحوه شروع به كار
دفتر اشتراك
گزارش تماس ها
پشتيبان گيري

قابليت اصلي نرم افزار كالر آي دي اين است كه به محض تماس با مؤسسه ، مشخصات تماس گيرنده را بر روي صفحه نمايش و بر روي تمام پنجره‌هاي ويندوز به نمايش درآورد. اگر شخص تماس‌گيرنده قبلا داراي اشتراك باشد ، به محض تماس تمام اطلاعات وي از جمله كد اشتراك ، آدرس ، تلفن و ... به نمايش درمي‌آيد. و اگر شخص تماس گيرنده داراي اشتراك نباشد ، ضمن نمايش شماره تلفن وي امكان ثبت اشتراك براي آن شخص در همان فرم كالرآي‌دي فراهم مي‌باشد. براي هر مشترك امكان ثبت 3 تلفن در دفتر اشتراك فراهم مي‌باشد و مشترك به محض تماس با هريك از اين 3 تلفن ، شناسايي شده و مشخصات وي به نمايش درمي‌آيد. نمونه پنجره كالرآي‌دي همانند شكل زير مي‌باشد.

جهت استفاده از اين قابليت ، مي‌توان از دو نوع سخت‌افزار استفاده نمود. اگر مي‌خواهيد با هزينه كمتر و براي حداكثر 2 خط تلفن ، اين امكان را فعال نماييد ميتوانيد از مودم‌هاي داراي قابليت CallerID استفاده نماييد. دو نمونه از اين مودم‌ها كه با برنامه تست شده و به خوبي كار مي‌كنند در شركت حامي‌رايانه و به مبلغ هريك 12000 تومان موجود مي‌باشند كه در صورت تمايل مي‌توانيد آن ها را سفارش دهيد. تصوير يكي از اين مودم‌ها در شكل زير ديده مي‌شود.

نحوه استفاده بدين‌صورت است كه پس از نصب مودم ، كافيست كه از خط و يا گوشي تلفن يك انشعاب گرفته و سيم آن را به مودم وصل نماييد. براي فعال كردن قابليت كالر‌آي‌دي براي هر خط ، يك مودم نياز است. و بايد از هر خط تلفن ، يك سيم به مودم مربوطه متصل نمود.

در صورتيكه مي‌خواهيد قابليت كالرآي‌دي را براي 4 يا 8 خط فعال نماييد. مي‌توانيد از دستگاه‌هاي كالرآي‌دي ساخت شركت ”كاسپين نرم‌افزار“ استفاده نماييد. قيمت دستگاه 4 خط اين شركت حدود 125000 تومان مي‌باشد. جهت كسب اطلاعات بيشتر در مورد اين دستگاه مي‌توانيد به سايت اين شركت به آدرس www.CaspianSoftwares.com مراجعه فرماييد. شكل زير نمونه 4 خط اين دستگاه را نشان مي‌دهد.