نحوه شروع به كار با برنامه

صفحه اصلي
مقدمه
امكانات جديد نسخه8
تنظيمات ويندوز
پيش نياز برنامه
تنظيمات اوليه برنامه
كالر آي دي
نحوه شروع به كار
دفتر راننده ها
دفتر اشتراك
فهرست قيمت ها
دفتر سرويس ها
سرويس هاي رزرو
كميسيون راننده
دفتر هزينه ها
گزارش سرويس ها
گزارش كاركرد
گزارش تماس ها
حضور و غياب
صورت وضعيت
بدهي رانندگان
بدهي مشتركين
پشتيبان گيري

در صورتيكه قصد داريد براي اولين بار از اين نرم‌افزار استفاده نماييد ، يادآوري مي‌كنيم كه استفاده از اين برنامه بسيار آسان بوده و نياز به هيچگونه اطلاعات اضافي در زمينه كامپيوتر نمي‌باشد. كافيست كه برنامه را از سايت www.HamiRayane.com دانلود نموده و آن را در كامپيوتر خود نصب نماييد. سپس جهت شروع به كار با برنامه كافيست كه

1) ابتدا تنظيمات اوليه ويندوز كه عبارتند از تنظيم ساعت و تاريخ سيستم ، تنظيمات صفحه نمايش و تنظيمات زبان فارسي را انجام دهيد.

2) سپس برنامه را با رعايت پيش‌نياز اجرا نموده و به پنجره تنظيمات رفته و تنظيمات اوليه برنامه از قبيل نام مؤسسه ، آرم مؤسسه و ... را وارد نماييد.

3) به دفتر راننده ها رفته و مشخصات رانندگان خود را از قبيل نام ، درصد كميسيون ؛ داراي طرح ترافيك و ... وارد نماييد.

4) به دفتر اشتراك ها رفته و مشخصات مشتركين خود را وارد نماييد.

5) فهرست و قيمت مسيرهاي مختلف را وارد نماييد.

6) در صورت تمايل به كنترل بنزين مصرفي رانندگان از سهميه مؤسسه ، در فرم ”كارت‌هاي سوخت“ ، مشخصات كارت‌هاي سوخت را وارد نماييد.

7) ”دفتر سرويس‌ها“ را باز نموده و به ثبت سرويس‌هاي روزانه خود به شكلي بسيار راحت و آسان بپردازيد.

8) در صورت تمايل به ثبت هزينه‌هاي مؤسسه ، به ”دفتر هزينه‌ها“ رفته و هزينه‌هاي روزانه خود را ثبت نماييد.

9) براي محاسبه و دريافت كميسيون رانندگان ، فرم ”كميسيون“ را باز نموده و با انتخاب نام راننده ، برنامه تاكسي سرويس ، به طور خودكار سرويس‌هاي تسويه نشده راننده را به همراه مبلغ سرويس‌ها و مبلغ كميسيون به نمايش درمي‌آورد.

10) براي بررسي حضور و غياب رانندگان در هر روز ، پنجره ”حضور و غياب رانندگان“ را باز نموده و برنامه به طور خودكار ساعات ورود و خروج و عملكرد راننده را به نمايش درمي‌آورد.

11) براي بررسي مانده صندوق مؤسسه در هر روز ، پنجره ”صورت وضعيت“ را باز نماييد. برنامه تمام كميسيون‌هاي دريافت شده در طول روز را به همراه هزينه‌هاي مؤسسه در آن روز و مانده صندوق به نمايش درمي‌آورد.

12) جهت گزارش‌گيري و چاپ سرويس‌هاي مورد نظر خود ، پنجره ”گزارش سرويس‌ها“ را باز نماييد. در اين پنجره امكان گزارش‌گيري و چاپ متنوع از سرويس‌ها فراهم مي‌باشد.

13) در پايان هر روز كاري و براي حفظ اطلاعات خود در صورت خرابي احتمالي كامپيوتر ، از برنامه بر روي سي‌دي و يا فلش مموري ”پشتيبان‌گيري“ نماييد.

جزئيات كار با بخش هاي ذكر شده بالا در ادامه اين راهنما به‌طور مفصل‌تر توضيح داده شده است.