سرويس‌هاي رزرو

صفحه اصلي
مقدمه
امكانات جديد نسخه8
تنظيمات ويندوز
پيش نياز برنامه
تنظيمات اوليه برنامه
كالر آي دي
نحوه شروع به كار
دفتر راننده ها
دفتر اشتراك
فهرست قيمت ها
دفتر سرويس ها
سرويس هاي رزرو
كميسيون راننده
دفتر هزينه ها
گزارش سرويس ها
گزارش كاركرد
گزارش تماس ها
حضور و غياب
صورت وضعيت
بدهي رانندگان
بدهي مشتركين
پشتيبان گيري

در فرم ”سرويس‌هاي رزرو“ امكان ثبت ، گزارش‌گيري و چاپ سرويس‌هاي رزرو فراهم مي‌باشد. نرم‌افزار تاكسي سرويس هر 5 دقيقه ، سرويس‌هاي رزرو را بررسي نموده و اگر سرويس يا سرويس هاي رزروي وجود داشته باشند كه كمتر از 15 دقيقه به ساعت حركت آن‌ها مانده باشد ، به طور اتوماتيك و در حاليكه رنگ زمينه مسير آن‌ها قرمز مي‌باشد ، به نمايش در مي‌آيند. شكل زير نمونه‌اي از فرم ”سرويس‌هاي رزرو“ را نشان مي‌دهد.

اگر مي‌خواهيد سرويسي به صورت ثابت و هفتگي رزرو شود ، كافيست كه تيك ”هر هفته از“ را براي آن سرويس فعال نماييد. با اين‌كار رنگ زمينه سرويس به رنگ نارنجي درمي‌آيد كه نشانه هفتگي بودن آن سرويس مي‌باشد. به عنوان مثال اولين سرويسي كه در پنجره بالا ديده مي‌شود داراي تيك ”هر هفته از“ مي‌باشد كه بيانگر اين مطلب است كه اين سرويس بايد هر هفته در روزهاي ”دوشنبه“ در ساعت مشخص شده انجام پذيرد.

هنگاميكه سرويسي اقدام و يا كنسل شود كافيست كه تيك مربوط به آن را فعال نماييد. در اين حالت برنامه ديگر هشداري مبني بر اعلام آن سرويس‌ نمي‌كند. براي درج آسانتر سرويس رزرو در دفتر سرويس‌ها نيز مي‌توانيد ابتدا بر روي دكمه ”ثبت“ در فرم ”سرويس‌هاي رزرو“ كليك نموده و سپس در ”در دفتر سرويس‌ها“ بر روي كد اشتراك مورد نظر كليك نماييد. با كليك بر روي دكمه ”ثبت“ تيك اقدام‌شد نيز به طور خودكار فعال مي‌شود. نكته قابل ذكر در اين رابطه اين است كه در صورتيكه براي سرويس‌هاي ثابت هفتگي ، تيك ”اقدام شد“ فعال شود ، در اول روز بعد اين تيك توسط برنامه برداشته مي‌شود تا براي هفته بعد هشداردهي براي آن سرويس فعال شود.

در مورد سرويس‌هايي كه از اهميت خيلي بالايي برخوردار هستند و در ساعات نيمه شب كه راننده يا رزروشن ممكن است خواب باشند ، قرار دارند مي‌توانيد تيك ”اعلام با بوق“ را فعال نماييد. در اين حالت ، 15 دقيقه قبل از ساعت مقرر بوق سيستم همراه با نمايش سرويس به صدا در مي‌آيد.

عملكرد دكمه‌هاي پايين پنجره نيز  مشخص بوده و نيازي به توضيح ديده نمي‌شود.