مقدمه

صفحه اصلي
مقدمه
امكانات جديد نسخه8
تنظيمات ويندوز
پيش نياز برنامه
تنظيمات اوليه برنامه
كالر آي دي
نحوه شروع به كار
دفتر راننده ها
دفتر اشتراك
فهرست قيمت ها
دفتر سرويس ها
سرويس هاي رزرو
كميسيون راننده
دفتر هزينه ها
گزارش سرويس ها
گزارش كاركرد
گزارش تماس ها
حضور و غياب
صورت وضعيت
بدهي رانندگان
بدهي مشتركين
پشتيبان گيري

هدف از طراحي و ساخت اين نرم‌افزار ، ايجاد محيطي ساده ، زيبا و در عين حال جامع براي مديريت امور مربوط به يك تاكسي‌سرويس ، پيك موتوري و وانت بار به شكلي آسان و سريع مي‌باشد. اين برنامه چندين سال در تاكسي‌سرويس هاي مختلف مورد استفاده بوده و در طول زمان امكانات آن بهبود داده شده است. كوشش اصلي برنامه نويسان اين نرم افزار بر موضوع سهولت استفاده از برنامه تكيه داشته به نحوي كه كاربران قادر باشند بدون داشتن مهارت خاصي در زمينه كامپيوتر ، از اين برنامه به نحو مناسبي در انجام امور مربوطه خود ، استفاده نمايند. امكانات اصلي اين نرم افزار به طور خلاصه عبارتند از:

استفادة بسيار آسان بدون نياز به داشتن مهارت قبلي در زمينة كامپيوتر

شناسايي مشترك به محض تماس با تاكسي سرويس (CallerID)
ثبت سرويس‌هاي روزانه با كمترين تايپ ممكن

امكان تعريف درصد كميسيون سرويس‌هاي عادي و طرح‌ترافيك به صورت مجزا
محاسبة كميسيون رانندگان بر اساس درصدهاي تعيين شده
ثبت و چاپ مشخصات رانندگان و مشتركين
ثبت و چاپ مشخصات كامل مسيرها و امكان افزايش درصدي قيمتها
ثبت تماس‌هاي برقرار شده با تاكسي سرويس به صورت خودكار
محاسبة بدهي رانندگان و ثبت كلية پرداختي‌هاي آنان
گزارش‌گيري از كاركرد تاكسي سرويس در ماههاي مختلف سال
امكان رزرو سرويس‌ها و اعلام آن دقايقي قبل از زمان نهايي
امكان شماره‌گيري اتوماتيك تلفن مشتركين و راننده‌ها
امكان گزارش‌گيري و چاپ متنوع از سرويس‌ها
محاسبة بدهي مشتركين داراي سرويس‌هاي نسيه
كاملاً فارسي و قابل نصب در كلية ويندوزها