دفتر راننده ها

صفحه اصلي
مقدمه
امكانات جديد نسخه8
تنظيمات ويندوز
پيش نياز برنامه
تنظيمات اوليه برنامه
كالر آي دي
نحوه شروع به كار
دفتر راننده ها
دفتر اشتراك
فهرست قيمت ها
دفتر سرويس ها
سرويس هاي رزرو
كميسيون راننده
دفتر هزينه ها
گزارش سرويس ها
گزارش كاركرد
گزارش تماس ها
حضور و غياب
صورت وضعيت
بدهي رانندگان
بدهي مشتركين
پشتيبان گيري

دفتر راننده ها جاييست كه شما مي‌توانيد اطلاعات راننده‌هاي مؤسسه خود را وارد نماييد. وارد كردن نام راننده و درصد كميسيون‌ها براي هر راننده الزامي مي‌باشد. . وارد كردن بقيه اطلاعات ضروري نميباشد. شكل زير نمونه‌اي از اين دفتر را نشان مي‌دهد.

در صورتيكه مؤسسه شما داراي تعداد زيادي راننده مي‌باشد ، با تعيين شيفت‌هاي كاري راننده  ، انتخاب راننده در دفتر سرويس‌ها راحت‌تر انجام خواهد شد. اگر مي‌خواهيد راننده‌اي به طور موقتي يا دائمي در فهرست رانندگان دفتر سرويس‌ها نمايش داده نشود ، گزينه ”نمايش در فهرست راننده ها“ را غير فعال نماييد.

با تعيين رقم آخر شماره پلاك خودروي راننده ، برنامه را از زوج و فرد بودن پلاك راننده آگاه نماييد. و در صورتيكه در ”تنظيمات“ برنامه ، گزينه ”تفكيك رانندگان با رنگ“ را فعال نماييد ؛ راننگان در دفتر سرويس‌ها با رنگ‌بندي زير به نمايش در مي‌آيند : رنگ زمينه سبز نشانه دارا بودن آرم طرح ترافيك ، رنگ زمينه آبي نشانه هماهنگي پلاك با طرح زوج و فرد و رنگ زمينه نارنجي نشانه مغايرت پلاك با طرح زوج و فرد.

براي درج تصوير راننده كافيست كه تصوير راننده را با فرمت Bitmap (bmp) بر روي هارد ديسك كامپيوتر ذخيره نماييد و سپس با كليك بر روي دكمه ”درج تصوير“ آن را به برنامه معرفي نماييد. براي چاپ مشخصات رانندگان نيز مي‌توان از دكمه‌هاي چاپ در پايين فرم استفاده نماييد.