نمايش مشخصات تماس گيرنده Caller ID

صفحه اصلي
مقدمه
امكانات جديد نسخه8
تنظيمات ويندوز
پيش نياز برنامه
تنظيمات اوليه برنامه
كالر آي دي
نحوه شروع به كار
دفتر راننده ها
دفتر اشتراك
فهرست قيمت ها
دفتر سرويس ها
سرويس هاي رزرو
كميسيون راننده
دفتر هزينه ها
گزارش سرويس ها
گزارش كاركرد
گزارش تماس ها
حضور و غياب
صورت وضعيت
بدهي رانندگان
بدهي مشتركين
پشتيبان گيري

نرم افزار تاكسي سرويس داراي اين قابليت مي‌باشد كه به محض تماس با مؤسسه ، مشخصات تماس گيرنده را بر روي صفحه نمايش و بر روي تمام پنجره‌هاي ويندوز به نمايش درآورد. اگر شخص تماس‌گيرنده قبلا داراي اشتراك در مؤسسه باشد ، به محض تماس با آژانس تمام اطلاعات وي از جمله كد اشتراك ، آدرس ، تلفن و ... به نمايش درمي‌آيد. و اگر شخص تماس گيرنده داراي اشتراك نباشد ، ضمن نمايش شماره تلفن وي امكان ثبت اشتراك براي آن شخص در همان فرم كالرآي‌دي فراهم مي‌باشد. براي هر مشترك امكان ثبت 3 تلفن در دفتر اشتراك فراهم مي‌باشد و مشترك به محض تماس با هريك از اين 3 تلفن ، شناسايي شده و مشخصات وي به نمايش درمي‌آيد. نمونه پنجره كالرآي‌دي همانند شكل زير مي‌باشد.

همانطور كه در شكل ديده مي‌شود ، امكان نمايش سوابق مشترك و يا رزرو سرويس براي وي و امكانات ديگر نيز در اين پنجره وجود دارد. به عنوان مثال با كليك بر روي دكمه ”ثبت در دفتر سرويس‌ها“ و انتخاب رديف مورد نظر در دفتر سرويس‌ها ، مشخصات مشترك به طور اتوماتيك در رديف مورد نظر درج مي‌شود.

جهت استفاده از اين قابليت در برنامه ، مي‌توان از دو نوع سخت‌افزار استفاده نمود. اگر مي‌خواهيد با هزينه كمتر و براي حداكثر 2 خط تلفن ، اين امكان را فعال نماييد ميتوانيد از مودم‌هاي داراي قابليت CallerID استفاده نماييد. دو نمونه از اين مودم‌ها كه با برنامه تست شده و به خوبي كار مي‌كنند در شركت حامي‌رايانه و به مبلغ هريك 12000 تومان موجود مي‌باشند كه در صورت تمايل مي‌توانيد آن ها را سفارش دهيد. تصوير يكي از اين مودم‌ها در شكل زير ديده مي‌شود.

در صورتيكه مي‌خواهيد قابليت كالرآي‌دي را براي 4 يا 8 خط تلفن فعال نماييد. مي‌توانيد از دستگاه‌هاي كالرآي‌دي ساخت شركت ”كاسپين نرم‌افزار“ استفاده نماييد. قيمت دستگاه 4 خط اين شركت حدود 125000 تومان مي‌باشد. جهت كسب اطلاعات بيشتر در مورد اين دستگاه مي‌توانيد به سايت اين شركت به آدرس www.CaspianSoftwares.com مراجعه فرماييد. شكل زير نمونه 4 خط اين دستگاه را نشان مي‌دهد.