راهنماي نرم افزار كالر‌آي‌دي و ثبت اطلاعات مشتريان نسخه 1

صفحه اصلي سايت
صفحه اصلي
امكانات
تنظيمات ويندوز
پيش نياز برنامه
تنظيمات اوليه برنامه
كالر آي دي
نحوه شروع به كار
دفتر اشتراك
گزارش تماس ها
پشتيبان گيري

جهت دانلود رايگان اين نرم‌افزار به سايت اينترنتي www.HamiRayane.com مراجعه نماييد.