لطفا پس از خريد شماره سريال محصول مورد نظر خود را براي فعال سازي انتخاب نماييد


شما مي توانيد از طريق لينكهاي روبروي هر محصول اقدام به خريد اينترنتي شماره سريال يا كد سي دي هريك از محصولات نماييد و يا خريد پستي نماييد و سپس محصول مورد نظر را فعالسازي نماييد

براي كسب اطلاعات بيشتر جهت پيش نياز برنامه ها و طريقه تنظيمات فارسي و ... به صفحه ليست محصولات مراجعه نماييد


تصوير آيين نامه

براي فعالسازي نرم افزار آيين نامه راهنمايي و رانندگي نسخه 7 كليك كنيد


براي دانلود نرم افزار جهت تست قبل از خريد كليك كنيد. نسخه دانلود شده قابل فعالسازي مي باشد


توصیه ما این است که بجای فعالسازی آیین نامه نسخه 6 ، آیین نامه نسخه 7 را دانلود کنید و آنرا فعالسازی نمایید
ولی اگر امکان دانلود آخرین نسخه برای شما وجود ندارد شما می توانید

براي فعالسازي نرم افزار آيين نامه راهنمايي و رانندگي نسخه 6 اینجا كليك كنيد


تصوير آيين نامه
شبكه شتاب
خريد اينترنتي نرم افزار آيين نامه

شبكه شتاب
پرداخت هزینه نرم افزار + هزينه پست


تصوير آيين نامه

براي فعالسازي تاكسي سرويس نسخه ، پيك موتوري و وانت بار نسخه 10 كليك كنيد


براي دانلود نرم افزار جهت تست قبل از خريد كليك كنيد. نسخه دانلود شده قابل فعالسازي مي باشد


شبكه شتاب
خريد اينترنتي نرم افزار تاكسي سرويس

شبكه شتاب
پرداخت هزینه نرم افزار + هزينه پست

تصوير آيين نامه

براي فعالسازي نرم افزار كالر آي دي و ثبت اطلاعات مشتريان نسخه 1.1 كليك كنيد


براي دانلود نرم افزار جهت تست قبل از خريد كليك كنيد. نسخه دانلود شده قابل فعالسازي مي باشد


شبكه شتاب
خريد اينترنتي نرم افزار كالر آي دي

شبكه شتاب
پرداخت هزینه نرم افزار + هزينه پست

تصوير آيين نامه

براي فعالسازي نرم افزار كالر آي دي و ثبت اطلاعات مشتريان نسخه بدون پشتيباني كليك كنيد


براي دانلود نرم افزار جهت تست قبل از خريد كليك كنيد. نسخه دانلود شده قابل فعالسازي مي باشد


شبكه شتاب
خريد اينترنتي نرم افزار كالر آي دي

شبكه شتاب
پرداخت هزینه نرم افزار + هزينه پست

تصوير آيين نامه

فعالسازي نرم افزار آيين نامه راهنمايي و رانندگي نسخه 4 - اين برنامه ديگر پشتيباني نمي شود


شبكه شتاب
فاقد خريد اينتنتي

شبكه شتاب
فاقد خريد پستي

تصوير آيين نامه
تصوير آيين نامه

براي فعالسازي تاكسي سرويس نسخه ، پيك موتوري و وانت بار نسخه 7 و 8 كليك كنيد


براي دانلود نرم افزار جهت تست قبل از خريد كليك كنيد. نسخه دانلود شده قابل فعالسازي مي باشد


شبكه شتاب
فاقد خريد اينتنتي
شبكه شتاب
پرداخت هزینه نرم افزار + هزينه پست